Regressio-ohjaajan koulutus

Tätä on kyselty vuosia! Keväällä 2020 on aika toteuttaa ensimmäinen Regressio-ohjaajan koulutus. Kolme mahtavaa lähiviikonloppua Espoossa, joissa ollaan läsnä ihminen ihmiselle ja harjoitellaan rentoutumista, rentouttamista sekä hoitojen tekemistä yhdessä enkeleiden ja valon maailman kanssa. Vaikka regressio kirjaimellisesti tarkoittaakin ajassa taaksepäin siirtymistä, tässä koulutuksessa opetellaan myös ajassa eteenpäin viemistä eli uuden manifestoimista. Usein emme pääse eteenpäin elämän polulla, kun jotain vanhaa on vielä selvittämättä ja oivaltamatta. Näin menneen selvittäminen ja uuden luominen yhdistyvät sujuvaksi elämän tanssiksi.

Koulutukseen voit toki tulla mukaan, vaikket haluaisikaan myöhemmin ohjata toisia ihmisiä. Kun antautuu ohjaamaan, palvelee muita. Palvelemalla sydämensä äänen mukaan etenee omalla polullaan ja näin tämäkin koulutus avaa voimakkaasti sydäntä.

Mitä koulutus sitten antaa sinulle?

 • rentoutumista ja kykyä rentoutua syvästi
 • rentouttamisen taitoa ja kykyä olla läsnä nyt- hetkessä
 • sydämessä ja rakkaudessa oloa
 • vahvistaa yhteyttä omaan sieluun, korkeimpaan minään ja valon maailmaan, mm. arkkienkeleihin ja ylösnousseisiin mestareihin
 • auttaa oivaltamaan syy-yhteyksiä ja muuntamaan vanhaa, jotta elämä nyt-hetkessä olisi kevyttä, sujuvaa, ilon ja rakkauden täyteistä
 • auttaa kokemaan aikajanoja ja yhdistymään parhaaseen mahdolliseen tulevaan ja luomaan sen todeksi
 • avaa Akaasiset aikakirjat
 • avaa yhteyttä Kultaisen Atlantiksen viisauteen
 • puhdistaa ja vahvistaa kaikkia kehoja (fyysinen-, tunne-, mentaalinen- ja henkikehoa) sekä avaa ja päivittää valokehojasi
 • kirkastaa ja avaa chakrojasi ja kaikkea sinussa
 • auttaa oivaltamaan syvempiä kokonaisuuksia ja käsittelemään kokonaisuuksia esimerkiksi mallien purkamisessa ja tapojen muuntamisessa
 • aktivoi vanhaa sielusi viisautta uusissa energioissa
 • auttaa luottamaan siihen, että elämä kantaa
 • paljon, paljon muuta, mikä selviää tämän matkan kulkien.

Ryhmään tarvitaan vähintään 3, jotta koulutus toteutuu, ja otan maksimissaan 7 mukaan, mutta sain vahvan näyn, että tämä tulee kyllä toteutumaan, kun löydetään nuo oikeat ajat. Ja paikkana siis kotini Espoon Kivenlahdessa ja hinta tälle 1000 euroa. Mukaan voi tulla myös, jos joku päivistä jää puuttumaan, mutta jutellaan tästä tarvittaessa yhdessä ja tunnustellaan tuota vaihtoehtoa.

Vaikka koulutuksen nimi on Regressio-ohjaajan koulutus, ovat enkelit ja valon maailma vahvasti mukana tässäkin koulutuksessa, samoin tulevan luominen. Pohjana tälle on rentouttamisen taito ja sen vuoksi osallistujat saavat ennakkomateriaalin, jossa tätä käydään läpi. Tuo materiaali on pitkälti sama kuin Enkelihoitajakoulutuksen ennakkomateriaalin rentoutus-osio, mutta se on niin laaja ja hyvä, että sopii alustukseksi molempiin koulutuksiin, toki muokattuna aiheeseen. Itse sana regressiohan tarkoittaa menneeseen palauttamista eikä ota kantaa, palaudutaanko lapsuuteen vai menneisiin elämiin vai minne. Regression avulla siirrytään ajassa takaisin ja eheytetään mennyttä. Esimerkkinä tästä voivat olla selittämättömät pelot, kuten korkean paikan pelko, vesipelko yms. Menneestä voi myös aktivoida vanhoja taitoja ja viisautta sekä ymmärtää laajemmin tätä elämää ja kokonaisuuksia, miksi esimerkiksi toistaa jotain käytösmallia. Yhtenä näkökulmana on taitojen ja viisauden hakeminen Kultaiselta Atlantiselta käyttöömme. Minulle kuitenkin on aina tärkeää elää nyt hetkeä ja luoda parasta mahdollista tulevaisuutta, joten on itsestään selvää, että sekin on yhtenä osana mukana koulutusta.

Sydämeni riemuitsee, kun nyt on aika jakaa tämä ihana paketti ja näin avata ja voimistaa valossa, ilossa, keveydessä ja rakkaudessa kulkemista. Sydämellisesti tervetuloa mukaan ihmeiden maailmaan, aitoon omaan itseesi toivottaa Sanni